Nhung Hươu Và Thành Phẩm

Bao gồm các sản phẩm: nhung hươu, cao ban long, sừng hươu, đầu hươu, viên nhung hươu, cigaphan, huyết nhung hươu…

Tổng Kho Phía Nam Altai Sibiri

https://zalo.me/0934861558